Kurser i Göteborg

Schema

Söndagar

  • Kl 17:00 - 18:30 Fortsättning/mellan
  • Kl 18.40-20.10 Avancerade

Måndagar

  • Kl 18:00 - 19.30 Fortsättning
  • Kl 19.30-21 Mellan

Tisdagar

  • Kl 19.45-21 Nybörjare*

*Denna kurs går genom Danzlagret dit anmälan görs.

Priser:


Terminskurs 14 ggr á 90 min 2 500 kr.

Enstaka klass: 200 kr

Privatlektion: 700-1500 kr


  • Anmäl dig senast 8/8 så får du 10% rabatt på kursavgiften!
  • Du som är heltidsstuderande/sjukskriven/arbetssökande får 10% rabatt, går ej att kombinera med annan rabatt.

Anmälningsvillkor:


Betalning görs efter erhållen faktura som mailas ut i samband med kursstarten, varför du som anmäler dig behöver se till att du har lämnat korrekt mailadress med din anmälan. Du kan dela upp betalningen i två omgångar om du vill, meddela detta i så fall.

Varje anmälan görs av personen anmälan avser, det går alltså ej att anmäla en andra part. OBS!a att när du anmäler dig till en kurs är din anmälan bindande, vilket medför att du i och med din skriftliga anmälan accepterar att du gör dig fullt betalningsskyldig för kursen. Ev avanmälan till kurs kan dock göras från det att du anmält dig fram till 8/8 (två veckor före kursstart) utan avgift men från och med 9/8 eller om du inte dyker upp till kurs är du fullt betalningsskyldig för kursen. Detta gäller ej vid sjukdomstillstånd som kan styrkas med läkarintyg.

Datum att komma ihåg!

Söndagen den 8/8

Senaste anmälningsdagen för att få rabatt!

Söndagen 22/8

Kursstart:

Kl 17 Forts/mellan

Kl 18.40 Avancerade


Måndagen 23/8


Kursstart:

Kl 18-19.30 Fortsättning

Kl 19.30-21 Mellan


Tisdagen 24/8

Kursstart:

Kl 19.45-21 Nybörjare (genom Danzlagret)


10-19 oktober

Inga klasser!

V.44

Klasser som vanligt under höstlovet!